Predĺženie lehôt

© Margot Kessler / pixelio.de

Smernica o kvalite ovzdušia umožňuje členským štátom predĺženie lehôt stanovených pre splnenie limitných hodnôt (členské krajiny sú však o tom povinné informovať  Európsku komisiu), zároveň sa však sprísnia opatrenia pre implementáciu Smernice. Predĺženia lehôt pre konkrétnu oblasť sú však možné iba pod podmienkou, že bol vypracovaný príslušný plán o kvalite ovzdušia, ktorý uvádza ako budú spĺňané limitné hodnoty pred tým, ako uplynie predĺžená lehota. Členský štát musí taktiež dokázať, že boli prijaté všetky príslušné opatrenia na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni, aby bol termín dodržaný.

V prípade pevných častíc bolo možné trojročné predĺženie lehoty, t.j. do 10. júna 2011. Predĺženia lehôt pre splnenie limitov pre NO2 končia v roku 2015, avšak väčšina žiadostí o tento termín bola zamietnutá.

Tu nájdete viac informácií o predĺženiach lehôt:

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm