Lehoty pre splnenie limitných hodnôt

© Montage DUH aus Harry Hautumm / pixelio.de

Prepracovaná Smernica 2008/50/EC Európskeho parlamentu a Rady zo o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe vstúpila do platnosti dňa 21. mája 2008. Táto Smernica potvrdila aktuálne limitné hodnoty pre oxid dusičitý a oxid dusnatý, pevné častice (PM10), oxid siričitý, benzén, oxid uhoľnatý a olovo. Navyše sa v nej zaviedli ďalšie štandardy pre ešte jemnejšie častice (PM2.5). Od 1. januára 2005 nesmie byť prekročená denná limitná hodnota 50 µg/m³ pre PM10 vo viac ako 35 dňoch za rok. Od 1. januára 2010 bola stanovená priemerná ročná limitná hodnota pre oxid dusičitý na 40 µg/m³.

 

Limitná hodnota

click to enlarge

Viac informácií o škodlivosti emisií a limitných hodnotách získate v našej novej brožúre “Môžete dýchať?”