LIFE+ Clean Air – mimovládne organizácie sú aktívne, aby vyčistili ovzdušie

© Rainer Sturm / pixelio.de

Už v roku 2008 potvrdil Európsky súdny dvor svojím rozhodnutím s váhou precedensu, že všetci občania EÚ majú vynútiteľné “právo na čisté ovzdušie”. Dieter Janecek, ktorý v tom čase žil v Landshuter Allee v Mníchove, podal (s podporou organizácie DUH) sťažnosť na všetkych súdnych úrovniach až po Európsky súdny dvor, aby boli okamžite zavedené účinné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. A práve vďaka tomuto rozhodnutiu môžu všetci ľudia, ktorí sú vystavení znečisteniu ovzdušia, žiadať, aby ich samosprávni zástupcovia vypracovali akčný plán.