Perek és eredményeik

Az Európai Bíróság 2008-ban hozott ítélete kimondja, hogy minden európai állampolgárnak elvitathatatlan joga van a „tiszta levegőhöz”. A Német Környezetvédelmi Segítő (DUH) munkája és sok sikerrel zárult per tovább alakította a jogi helyzetet. A Wiesbadeni Közigazgatási Bíróság (2011. október 11.) és a Müncheni Közigazgatási Bíróság (2012. október 9.) ítéletei megerősítik a szervezetek cselekvési jogát.

Darmstadt

A Német Környezetvédelmi Segítő (DUH) nevű szervezet keresetet nyújtott be Hessen szövetségi tartomány ellen a 39. számú Levegőminőségi Szabvány és Kibocsátási Határérték rendeletben (39. BlmSchV) szereplő határértékek túllépése miatt. Wiesbaden Közigazgatási Bírósága 2012. augusztus 16-án úgy határozott, hogy Hessen tartománynak felül kell vizsgálnia a határértékek betartására készített levegőtisztasági cselekvési tervét. Az ítélet ellen jogorvoslati lehetőséggel még élhetnek.

ítélet született: 2012. augusztus 16-án

Mainz

2011. november 30-án a DUH Rajna-vidék Pfalz tartomány ellen nyújtott be keresetet a 39. számú rendelet szerinti határértékek túllépése miatt. A per szünetel, mert a város úgy határozott, hogy zöld zónát hoz létre (LEZ).

München

2005 és 2007 között a DUH egy közvetlenül érintett lakosnak segített Münchenben a határértékek betartását célzó intézkedések azonnali végrehajtásáért indított perben. A per végül az Európai Bíróság elé került, amelynek 2008 július 25-én meghozott határozata szerint az érintett lakosoknak joguk van cselekvési tervet követelni a határértékek túllépése esetén. München városa ki kellett, hogy dolgozzon egy levegőminőségi tervet a határértékek minél hamarabbi elérését célzó intézkedésekkel.

Az Európai Bírósági ítélet 2008. július 25-én született

2012. február 29-ém a DUH másodszor is beperelte Bajorországot, a PM10 és NO2 határértékek folyamatos túllépése miatt Müncs városában. A város Zöld Zónát vezetett be 2008-ban, de az túl kicsi volt és túl sok volt a korlátozás alóli kivétel. A Bajorországi Közigazgatási Bíróság 2012. október 9-én úgy döntött, hogy Bajországnak meg kell változtatnia a levegetőtisztasági terveét, oly módon, hogy a határértékek teljesüljenek. A tartomány fellebbezett a döntés ellen.

Az ítélet kelte 2012. október 9.

Reutlingen

2012. január 27-én a DUH filed keresetet nyújtott be Baden-Württemberg tartomány ellen a 39. számú rendeletben meghatározott határértékek túllépése miatt Reutlingenben. Egyelőre nem tartottak tárgyalást ebben az ügyben.

Stuttgart

A DUH 2010-ben Stutgartban nyert meg egy pert. Az eljárás célja az volt, hogy a német vasúttársaság (Deutsche Bahn AG, DB), egy új vasútállomás építtetőjének legyen kötelező részecskeszűrűvel ellátott építési járműveket beszerezni.

Wiesbaden

2011. júliusában a DUH és egy közvetlenül érintett lakos pert indított HESSEN ellen a határértékek túllépése miatt. A bíróság arra kötelezte a tartományt, hogy hajtson végre egy levegőtisztasági intézkedési programot, ami a szükséges rövid távon hatékony lépéseket is tartalmazza a határértékek teljesülése érdekében.

Az ítélet dátuma 2011. október 10.