© Carlo Schrodt / pixelio.de

Sanktioner ved overtrædelser

Hvis grænseværdierne ikke overholdes kan Kommissionen starte et egentligt sagsanlæg mod medlemsstaten. Det starter typisk med en åbningsskrivelse. Først bevises at græseværdien overskrides. Derefter beder Kommissionen retten idømme medlemsstaten bøder. Tabellen herunder viser medlemsstater, hvor Kommissionen allerede har indledt en retssag.

 

Current statistics on infringements