Frist for opfyldelse af grænseværdierne

© Harry Hautumm / pixelio.de

Det reviderede EU direktiv 2008/50/EC om luftkvalitet og renere luft i Europa trådte i kraft 21. maj 2008. Det bekræftede de eksisterende grænseværdier for nitrogendioxid, partikler (PM10), svovldioxid, benzen, kulilte og bly. Desuden indførte det en yderligere grænseværdi for fine partikler (PM2,5). Flere medlemsstater har problemer med at opfylde grænseværdien for PM10 og kvælstofdioxid. Siden 1. januar 2005 har den daglige grænseværdi for PM10 på 50 µg/m³ ikke måtte overskrides mere end 35 dage årligt. Fra 1. januar 2010 har grænseværdien for det årlige gennemsnit af kvælstofdioxid været 40 µg/m³.

Grænseværdi

click to enlarge

Mere information om skadelige emissioner og grænseværdier du vil opnå med vores nye brochure "Kan du indånder ?"