Forlængelse af frister

© Margot Kessler / pixelio.de

Luftkvalitetsdirektivet tillader medlemsstater at få fristerne forlænget, hvis de fremsender en anmodning herom, der bl.a. viser at medlemsstaten virkelig har gjort et seriøst forsøgt på at opfylde grænseværdien og at medlemsstaten garanterer, at den vil opfylde grænseværdien indenfor den nye frist. Endelig skal udsættelsen holdes så kort som overhovedet muligt. For PM10 kunne opnås maximal udsættelse til 10. juni 2011. For kvælstofdioxid (NO2) kan max. opnås udsættelse til ultimo 2015. De fleste ansøgninger om udsættelse er blevet afvist af Kommissionen, da medlemsstaterne ikke kan opfylde kravene for fristforlængelse.

ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm