Europa ånder

© DUH

Luftkvalitetsdirektivet

Luftkvaliteten i alle medlemsstater reguleres af luftkvalitetsdirektivet. Med direktivet sigter den Europæiske Kommission på at forbedre luftkvaliteten.  Direktivet sætter grænseværdier for luftkvalitet (hvor høj luftforureningen må være) og fastsætter en procedure for, hvad der skal iværksættes, hvis disse grænseværdier overskrides. Medlemsstater skal implementere direktivet i national lovgivning.

Europa-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa

© Schmuttel / pixelio.de