Overvågning og resultater

© Thomas Max Mueller / pixelio.de

Det er kun i København, der er problemer med at opfylde grænseværdien. Overvågningsresultater og de løbende luftkvalitetsmålinger kan ses her:

www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm