Juridisk situation

© Kaare Press-Kristensen

Luftkvalitetsdirektivet er implementeret i dansk lov.

Tilbage i 2008 overskred Danmark grænseværdien for PM10 i København, der skulle være opfyldt i 2005. Det Økologiske Råd besluttede derfor at stævne staten. Udgangspunktet var dommen fra EF Domstolen vedr. München beskrevet ovenfor. Der blev bedt om fri proces for at stævne Miljøministeriet ved Landsretten. Men allerede før sagen blev indledt lovede de ansvarlige politikere øjeblikkeligt at lave og iværksætte en lufthandlingsplan og derved opfylde PM10 grænseværdien. Da dette alligevel trak ud valgte Det Økologiske Råd at klage til Kommissionen, hvorefter Kommissionen lavede en åbningsskrivelse rettet mod Danmark og tog derved et direkte juridisk skridt mod Danmark. Derefter blev lufthandleplanen lavet og iværksat, hvorefter Danmark siden har levet op til PM10 grænseværdien.

Danmark har overskredet NO2 grænseværdien siden den trådte i kraft i 2010 uden der er iværksat en seriøs indsats for at leve op til grænseværdien. Derfor søgte den tidligere VK-regering om at få udsættelse. Det Økologiske Råd klagede dog til Kommissionen over, at Danmarks ansøgning om udsættelse var fyldt med fejl og forglemmelser, så den gav et helt forfejlet billede af situationen. Derfor afslog Kommissionen at give Danmark forlængelse. Siden har Det Økologiske Råd af flere omgange været tæt involveret i en proces med at lave en lufthandlingsplan. Der er imidlertid endnu ikke lavet og iværksat en lufthandlingsplan. Hvis ikke lufthandlingsplanen er færdig senest i maj 2013 vil Det Økologiske Råd klage til Kommissionen og overveje et sagsanlæg mod staten.